Vlažne maramice se izdvajaju od drugih proizvodjača jer nemaju hemijske reagense koji izazivaju alergiju.